POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

         Politică de confidențialitate pentru  site-ul workpage.ro

     Prezenta politică de confidențialitate se aplică site-ului workpage.ro cu ocazia  creării unui cont individual
     Prezentul document prezintă care sunt datele cu caracter personal pe care le colectăm  fara a  le utiliza, cum le protejăm, cine are acces la acestea și cum le puteți corecta.

          1. Informații generale

Persoana însărcinată cu protecția datelor poate fi contactata pe adresa de e-mail: administrator@workpage.ro.
Pe workpage.ro de date sunt create automat de catre utilizatori prin inscrierea pe magazin sau chatul site-ului. Scopul nostru este acela de a garanta protejarea informațiilor  respectând în același timp confidențialitatea și datele personale ale clienților, utilizatorilor de Internet . În acest scop, colectăm doar acele date cu caracter personal absolut necesare pentru scopurile menționate, făcând toate eforturile posibile în acest sens. În cazul informațiilor și datelor colectate, ne străduim să aplicăm soluții adecvate de a le anonimiza, sau cel puțin de a le pseudonimiza.
Principiul nostru principal aplicat datelor pe care le colectăm este anonimizarea tuturor datelor tehnice care pot fi utilizate de workpage doar în scopurile menționate mai sus. În cazurile în care anonimizarea perfectă a datelor tehnice nu este posibilă, eventuala identificare a unui utilizator poate fi posibilă doar în cazuri foarte limitate și doar de către specialisti IT cu înaltă calificare.
Datele cu caracter personal, conform definiției din legislația europeană (GDPR - Regulamentul 2016/679) înseamnă:orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
În acest context, workpage.ro stochează date cu caracter personal pentru următoarele scopuri principale:
     a. Pentru a ține evidența utilizatorilor în vederea logării pe aplicații
        - asigurarea serviciilor de suport sau de consiliere pentru utilizatori;
     b. Pentru a realiza analize statistice;        
2. Datele cu caracter personal colectate

      Site-ul workpage.ro poate colecta informații cu caracter personal de la utilizatori numai dacă acestea sunt furnizate în mod direct de fiecare utilizator ;
          Date cu caracter personal furnizate în mod direct de un utilizator:
             - spre exemplu, atunci când vă autentificați , este posibil să vă solicităm numele, prenumele și/sau adresa de e-mail, astfel încât să vă putem contacta pentru a vă transmite actualizări, notificări sau pentru a furniza suport, pentru a soluționa o cerere sau o plângere care ne-a fost adresată sau pentru a oferi suport tehnic.

       3. Protejarea Datelor cu caracter personal

      Accesul la datele cu caracter personal colectate este limitat doar la  operatorii de date care trebuie să aibă acces la aceste informații. Operatorii de date au obligația de a nu permita accesul altor persoane la bazele de date .
      Accesul la anumite secțiuni ale site-ului este protejat printr-un nume de utilizator și o parolă. Vă recomandăm să nu dezvăluiți această parolă. Workpage.ro nu va solicita niciodată parola contului dumneavoastră prin intermediul unui mesaj sau apel telefonic. Vă recomandăm să nu dezvăluiți parola niciunei persoane care vă solicită acest lucru. Dacă este posibil, vă recomandăm de asemenea să vă deconectați din contul de servicii online după fiecare sesiune. De asemenea, vă recomandăm să închideți fereastra browserului după navigare sau după ce ați accesat site-ul workpage.ro.
      Din păcate, transferul de date pe Internet nu poate fi sigur în proporție de 100%. Prin urmare, în pofida eforturilor noastre de a proteja datele cu caracter personal, domain.com nu poate asigura sau garanta securitatea informațiilor transmise de utilizator decât în momentul în care informațiile se află pe serverul noastru. Transmiterea oricăror informații se face pe propriul dumneavoastră risc.

       4. Cine are acces la datele cu caracter personal

      În principiu, workpage nu va dezvălui terților date cu caracter personal cu privire la utilizatorii săi, cu excepțiile menționate mai sus.
      În mod excepțional, domain.com  poate dezvălui date cu caracter personal:
       4.1. Autorităților competente, ca urmare a solicitării legale a acestora, conform legilor aplicabile sau atunci când acest lucru este necesar pentru a proteja drepturile și interesele clienților noștri și ale workpage.ro.
       4.2. workpage nu permite accesul la date care fac referire la clienți în scopul vinderii sau a oferirii.
De fiecare dată când este oferit un atare serviciu în parteneriat cu un alt furnizor, veți primi o notificare corespunzătoare. În cazul în care doriți ca aceste date să nu fie accesate sau utilizate, puteți opta să nu permiteți transferul de date prin intermediul serviciului respectiv.

       5. Cum pot fi corectate erorile referitoare la datele cu caracter personal

      Atunci când creați un cont pe site sau pentru unul dintre serviciile noastre, va poate fi trimis un e-mail de confirmare care va include detaliile contului dumneavoastră. E-mailul de confirmare va fi trimis la adresa de e-mail pe care ați introdus-o și poate descrie modurile în care puteți modifica sau șterge contul pe care l-ați creat. Vă recomandăm să păstrați acest e-mail de confirmare, deoarece include informații utile referitoare la accesul la serviciile noastre. Orice modificare solicitată va fi soluționată în maxim 15 zile de la momentul în care a fost primită solicitarea scrisă a utilizatorului.

     6. Drepturile dumneavoastra referitoare la datele cu caracter personal

    Conform legislatiei de protectie a datelor aplicabila la nivelul Uniunii Europene (GDPR), persoanele vizate pot avea dreptul de a accesa datele, de a le rectifica, de a solicita stergerea lor, de a limita prelucrarea acestora, de a formula obiectiuni referitoare la prelucrare, precum si dreptul la portabilitatea datelor.
    Pentru exercitarea acestor drepturi, puteti trimite o cerere la adresa administrator@ workpage.ro DOAR de pe contul creat de dvs. in baza adresei de e-mail unde va v-a fi expediat si raspunsul.
    Nu vom transmite în niciun caz tertilor informatiile menționate sau orice alte informații care ar putea duce la identificarea dumneavoastra în scopuri de marketing.
    Detinatorul contului de pe Forum si Chat are drepturi de administrare .

     7. Data publicarii

    Politica de confidentialitate a fost adoptata la data de 16 august 2020 si va fi modificata de fiecare data cand este necesar, fara notificare prealabila sau viitoare cu privire la modificarile respective.